martes, 28 de xuño de 2016

Lingua galega 1º ESO.

  1.  A acentuación
  2. O b e o v
  3. O h, o c e o z, g e gu, o r e rr.
  4. As contraccións de preposición e determinantes
  5. O xénero dos substantivos. Substantivos masculinos en galego. Substantivos femininos en galego.
  6. O verbo: Vogal temática. As conxugacións. Tempos e modos verbais, conexión entre o nome e as formas verbais de cada tempo. Verbos regulares e irregulares. O tema de presente e de perfecto. Algúns presente "irregulares". Verbos con vacilación vocálica no presente de indicativo. O infinitivo conxugado.
  7. O pronome persoal. Pronomes átonso. Formas. Usos. Colocación. Encontro de pronomes. Poñer especial atención ao TE/CHE, LLO/LLELO, colocación posposta dos pronomes O,A,OS,AS
  8. VOCABULARIOS:  léxico relativo aos nomes de pedras e tipos de camiños, as árbores, o corpo humano, a familia. 
  9. LITERATURA: O metro e a rima. Estrofas da literatura popular.  
Ligazón a galego.eu  nela tendes un banco de exercicios para practicardes.


Bo verán!